قوانین ترجمه مدارک در دارالترجمه رسمی

مدارکی که برای ترجمه رسمی به دارالترجمه رسمی تحویل داده می‌شود برای تایید و ترجمه به پیش‌نیازهای خاصی نیاز داشته و یا باید به تایید نهادهای صادرکننده آن مدارک برسند تا وارد پروسه ترجمه توسط مترجم رسمی شوند. گفتنی است مدارک مختلف روند خاص خود را برای دریافت تاییدات نیازمندند.
قوانین ترجمه مدارک در دارالترجمه رسمی

قوانین ترجمه رسمی مدارک

مدارک ازجمله اسناد مهمی هستند که برای اهداف خاصی نیاز به ترجمه رسمی دارند. به‌طور مثال اگر قصد مهاجرت به یک کشور خارجی را دارید و می‌خواهید از سفارت یک کشور ویزا اخذ نمایید، نخستین قدمی که باید بردارید ترجمه رسمی مدارک است. شایان‌ذکر است ترجمه مدارک در ایران قوانین خاص خود را دارد اما روند کاری تقریباً شبیه به سایر کشورها است. بدین معنا که اگر مدارک شما از این قوانین تبعیت نکنند قابلیت ترجمه رسمی را ندارند. در کشور ایران مدارک به‌وسیله مترجمان رسمی و قسم‌خورده قوه قضاییه ترجمه‌شده و بعدازآن در صورت لزوم روند دریافت تأییدات قانونی دادگستری، وزارت و ... از سوی دارالترجمه‌های رسمی و یا خود افراد دنبال می‌شود. مدارکی که از این مرحله عبور می‌کنند در حقیقت به‌صورت رسمی و قانونی ترجمه‌شده و برای ارائه به سفارت موردنظر جهت دریافت ویزا و یا سازمان‌های کشور مقصد جهت انجام انواع امور اداری، تحصیلی، کاری و ... آماده خواهند بود.

قوانینی که هر مدرک باید از آن تبعیت کند تا قابل ترجمه باشد، به شرح زیر ارائه می‌شود:

ترجمه رسمی مدارک در گروه احوال شخصیه

گروهی از اسناد و مدارک در گروه احوال شخصیه قرار می‌گیرند. این گروه که بیشتر شامل مدارک شخصی افراد می‌شوند از مهم‌ترین مدارکی محسوب می‌شوند که ترجمه رسمی آن‌ها در کشور مقصد موردنیاز افراد واقع می‌گردد. در ادامه به بررسی شرایط ترجمه رسمی این گروه از اسناد می‌پردازیم:

ترجمه مدارک احوال شخصیه

شناسنامه

تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود. لازم به ذکر است که شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نیست.


کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.


اصل یا رونوشت سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج درصورتی‌که خوانا، بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تائید است. ضمناً ترجمه عقد انقطاعی (مدت‌دار) قابل تائید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده باشد قابل تائید است. جهت دریافت تائید وزارت امور خارجه برای ترجمه رسمی سند ازدواج، شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

ترجمه رونوشت سند ازدواج درصورتی‌که از طرف دفترخانه صادرشده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تائید است. برای ترجمه رونوشت برابر اصل شده سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.


گواهی عدم سوء پیشینه

با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور به مدت 1 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.


پاسپورت

ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل‌تأیید در قوه قضائیه است و گذرنامه‌های موعد منقضی نیز به‌منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.


کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست.


گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن‌که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می‌شود به تنهایی قابل ترجمه و تأیید است.


دفترچه بیمه

اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید است.


اصل یا رونوشت سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن درصورتی‌که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.


تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی

احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی تجرد

احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته‌های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت‌بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت‌احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است، در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی کل یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.


برابر اصل مدارک صادره از ایران

برابر اصل مدارک قابل تایید و ترجمه است.


کارت نظام پزشکی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه است.


کارت بازرگانی هوشمند

کارت بازرگانی در صورت به همراه داشتن استعلام پرینت شده ازطرف اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.


برگه مرخصی

اصل برگه قابل تایید و ترجمه است.


کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی‌های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین‌المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می‌شود.


گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعدازآن صرفاً ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت‌احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.


کارت نظام مهندسی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه است.


گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه است.


کارت معافیت

اصل کارت قابل تایید و ترجمه است.


کارت شناسایی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه است.


برگه آزمایش کوچک و بزرگ

اصل برگه قابل تایید و ترجمه است.

ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد

ترجمه رمی مدارک در گروه اسناد

گواهی‌های فرهنگی هنری

گواهی‌های صادره از فرهنگ‌سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید است و گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری به استناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی‌ربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی‌های انجمن مهندسی

گواهی‌های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن‌ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی اشتغال به کار در مؤسسات و ادارات دولتی: اصل گواهی‌های اشتغال به کار دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده و همچنین اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تائید است.


گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به‌صورت شرکتی اداره می‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر این صورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی‌های کار صادره از موسسات خصوصی

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی ،دفترچه بیمه قابل ترجمه و تأیید است. (لازم به ذکر است که چنانچه در این گواهی‌های اشتغال به کار سمت شخص ذکرشده باشد ارائه دانشنامه فرد موردنظر نیز الزامی است).


گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.


گواهی پایان تحصیلات

درصورتی‌که ذکر عبارت «فاقد ارزش ترجمه» ، به‌هیچ‌وجه قابل ترجمه و تائید نیست.
گواهی رتبه و قبولی در دانشگاه: این گواهی‌ها صرفاً با مهر و امضای معرفی‌شده سازمان سنجش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه‌های آزاد، قابل ترجمه و تأیید است.


سند مالکیت تک برگی

سند مالکیت یا المثنی آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نیست.


سند مالکیت دفترچه ای

سند مالکیت یا المثنی آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نیست.


انواع قرارداد

قراردادهای شرکت‌های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می‌شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.


حکم کارگزینی

اصل حکم کار گزینی قابل تایید و ترجمه است.


سند وسائط نقلیه سبک

اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است.


وکالت نامه سایز A4

ترجمه وکالت‌نامه در صورتی قابل تائید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سربرگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی‌الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر این صورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس‌دار جهت تنظیم صورت‌جلسه الزامی است. شناسنامه موکل موردنیاز است.


اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی + برگ بزرگ

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


اقرار نامه یا تعهد نامه

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر و ارائه شناسنامه مقر، قابل ترجمه و تأیید است.


مبایعنامه با کد رهگیری

فقط در صورت به همراه داشتن اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید است.


وکالت نامه سایز A3

وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است، مگر این‌که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک‌ساله گذشته باشد که در این صورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالت‌نامه تفویضی با ارائه وکالت‌نامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. همچنین وکالت‌نامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نیست.

نکته: وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل‌واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.


رضایت نامه و صلح نامه

جهت ترجمه رسمی رضایت نامه، شناسنامه رضایت دهنده مورد نیاز است.


اجاره نامه با کد رهگیری

ترجمه اجاره‌نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تائید است و اجاره‌نامه‌هایی که در آژانس‌های مسکن تهیه می‌شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آن‌ها قابل تائید نیست.


دادنامه و رای نامه

ترجمه احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صورت‌جلسه‌های دادگاه و گواهینامه‌های صادره از دادگاه‌ها با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه صادرکننده حکم قابل تائید است. به‌استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه‌های عمومی و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه‌های عمومی و احکام حجر و قیم‌نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می‌شود. در ضمن ترجمه آرای غیرقطعی صادرشده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت قانونی به‌طرف خارجی ابلاغ شود نیز قابل تائید است.


ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و همچنین در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید است.


حکم اعضا هیئت علمی

اصل حکم قابل تایید و ترجمه است.


گواهی حصر وراثت

اصل گواهی قابل تایید و ترجمه است.


استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تایید است.


استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تائید رسمی نیست مگر در دو مورد ذیل: الف) استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و تائید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تائید است. ب) استشهادیه افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هم‌وطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده‌دارند قابل تائید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (18 سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تائید استشهادیه الزامی است. ضمناً استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تائید دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.


برگ سبز گمرکی یک رو

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


دفترچه وکالت

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


گواهی عدم خسارت خودرو

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


ابلاغیه و اخطار قضایی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


قیم نامه

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


برگ جلب یا احضاریه

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


ریز مکالمات تلفن

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


برگ بازجویی و برگ باز پرسی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


گزارش ورود و خوج از کشور

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


سند وسائط نقلیه سنگین

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


سند معین نشده یا غیر تیپ

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

ترجمه رسمی مدارک در گروه مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

انواع دانش‌نامه شامل فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و غیره صادره از وزارت علوم

این مدارک با دریافت مهر و امضای نهاد صادرکننده و ثبت اطلاعات و دریافت تأییدیه از سامانه سجاد قابل ترجمه و تائید هستند.


مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

در صورت تائید این مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کل تهران ترجمه و تائید می‌شوند.


مدارک صادره از سازمان فنی حرفه‌ای

گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است.


مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.


مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی

مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.


مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.


مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.


ریز نمرات دانشگاهی هر ترم

ترجمه ریزنمرات فارغ‌التحصیلان ممهور به مهر معرفی‌شده وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری با امضاهای معرفی‌شده آن سازمان قابل تائید هستند. ترجمه ریزنمرات فارغ‌التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان‌پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی‌شده قابل تائید است. ترجمه ریزنمرات فارغ‌التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تائید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی‌شده قابل تائید است. لازم به ذکر است تائید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان است. ترجمه مدارک صادره از سوی دانشگاه‌های غیرانتفاعی با امضاهای معرفی‌شده آن دانشگاه و تائید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری قابل تائید هستند. کسب استعلام لازم از وزارت علوم(میدان فردوسی)، وزارت بهداشت(شهرک غرب)، یا دانشگاه آزاد (پاسداران)


دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی

ریزنمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تائید اداره کل آموزش‌وپرورش استان قابل ترجمه و تائید است. برای درخواست مدارک پیش‌دانشگاهی یا متوسطه درخواست تأییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می‌بایست ارائه گردد.


ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.


گواهی اشتغال به تحصیل

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


گواهی صادره از سازمان فنی حرفه ای یک رو

ترجمه گواهینامه‌های مهارت فنی حرفه‌ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صادرشده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تائید است اما گواهینامه‌های صادره از شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.


ریز نمرات سالنامه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه

اصل کارنامه قابل تایید و ترجمه است.


گواهی ریز نمرات

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


سرفصل دروس دانشگاهی

سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد صرفاً با ارائه تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.


کارنامه توصیفی ابتدایی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد شرکت ها و مدارک

ترجمه رسمی مدارک شرکتی

روزنامه رسمی تاسیس

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


انواع پروانه و جواز

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


لیست بیمه کارکنان

صرفا با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید است.


اساسنامه ثبت شرکت‌ها

اصل اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید هست. لازم به ذکر است که برای تائید اساسنامه اصل آخرین روزنامه تغییرات شرکت مربوطه هم موردنیاز است.
توجه: هزینه تائید دادگستری این مدرک بنا به تعداد صفحات بین 1,500,000 الی 1,900,000 ریال است که در هنگام تحویل ترجمه تسویه خواهد شد.


گواهی‌های مالیاتی

ترجمه گواهی های مالیاتی و ترازنامه شرکت‌ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تائید است.


پروانه بهر‌ه برداری

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


جواز کسب

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت‌ها

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


مدارک حسابرسی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه مهندسی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


پروانه مطب

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


ترازنامه شرکت‌ها و اظهارنامه مالیاتی

ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید است. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می‌توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قیدشده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.


شرکت نامه

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


جواز تاسیس

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه وکالت

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه پایان ساختمان

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


کارت مباشرت

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


صورت جلسه

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


دفترچه بازرگانی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


بارنامه گمرکی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


کارت شناسایی کارگاه

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


موافقت اصولی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.

ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

ترجمه گواهی های بانکی و کاری و پروانه

سابقه بیمه

صرفاً با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تائید است.


گواهی اشتغال به کار

ترجمه گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با تائید وزرت بهداشت و درمان و گواهی‌های پزشکی با تائید سازمان نظام پزشکی قابل تائید است.ترجمه گواهی کار از طرف ادارات مؤسسات و سازمان‌های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است.
ترجمه گواهی‌های کار مشاغل آزاد ضمن تائید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تائید است.
ترجمه گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تائید است. لازم به ذکر است درصورتی‌که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قیدشده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تائید ترجمه الزامی است. ضمناً گواهی‌های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه‌وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.


فیش حقوقی

ترجمه فیش های حقوقی از ادارات دولتی قابل تائید است.


قبوض آب و برق و تلفن و مالیات

ترجمه قبض های آب و برق و تلفن و گاز قابل تائید است.


کارت

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


انواع گواهی یا سپرده بانکی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پرینت‌های بانکی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


حکم بازنشستگی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه‌های کسب پزشکی و داروخانه

ترجمه پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با دارا بودن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در غیر این صورت با ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت قابل تائید است.

پروانه کسب قابل ترجمه و تائید است.


انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


حکم افزایش حقوق

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


پروانه نشر و انتشارات

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


جواز اشتغال به کار

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


مالیات بر ارث

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


فیش مستمری

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.


گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی صادره از بانک مبنی بر موجودی ارزی و ریالی


گواهی فارغ تحصیلی

اصل آن قابل تائید و ترجمه است.

لوگو اشراق

خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک در دارالترجمه اشراق

دارالترجمه اشراق با چندین سال سابقه و داشتن کادر حرفه‌ای و مجرب خود در امور ترجمه تخصصی و رسمی موضوعات مختلف، خدمتگزار شما عزیزان خواهد بود. حوزه فعالیت این دارالترجمه بسیار گسترده بوده و به رشته یا موضوع خاصی محدود نمی‌شود. همچنین ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان‌های مختلف ازجمله زبان انگلیسی، روسی، عربی، ترکی استانبولی و آذربایجانی انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است کارشناسان دارالترجمه اشراق هنگام ثبت سفارش پیش از دریافت اصل مدارک تمامی راهنمایی‌های لازم را برای شما انجام خواهند داد. همچنین مراحل انجام ترجمه رسمی اسناد و مدارک و تاییدات آن با پیامک و ایمیل برای کاربران اطلاع‌رسانی می‌شود. شما عزیزان می‌توانید بدون مراجعه حضوری مدارک خود را به‌صورت رایگان برای ما ارسال نمایید.

جهت ثبت سفارش ترجمه رسمی اسناد و مدارک از طریق لینک‌ زیر اقدام نمایید و یا از طریق تماس و یا ایمیل و همچنین از طریق شبکه‌های مجازی (واتساپ، اینستاگرام، تلگرام) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

1. ترجمه رسمی گواهی‌های فرهنگی و هنری به چه شکلی است؟
2. ترجمه رسمی شناسنامه افراد بالای 15 سال چگونه است؟
3. ترجمه اسناد و مدارک به چه زبان‌هایی صورت می‌پذیرد؟
4. ترجمه مدرک ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی به چه صورتی انجام می‌گیرد؟
5. گواهی عدم سوء پیشینه چند ماه بعد از صدورش اعتبار دارد؟
6. قوانین ترجمه رسمی چیست؟
7. آیا می‌توان کلیه مدارک را ترجمه رسمی کرد؟
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری