همه چیز درباره فهرست نویسی پایان نامه

فهرست‌نویسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختار پایان‌نامه، سازمان‌دهی و نظم منطقی محتوای پایان‌نامه را فراهم می‌کند و به خواننده کمک می‌کند تا به‌راحتی محتوای هر بخش را پیدا و مرور کند. درواقع فهرست‌نویسی پایان‌نامه به ارائه حرفه‌ای آن کمک می‌کند.
همه چیز درباره فهرست نویسی پایان نامه

تعریف فهرست‌نویسی پایان‌نامه و اهداف آن

پایان‌نامه ازجمله منابع مهم جمع‌آوری اطلاعات علمی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و مهم‌ترین رزومه علمی نگارنده آن به‌حساب می‌آید. نوشتن پایان‌نامه کاری حساس و پرزحمت است که صحیح و کامل بودن آن، دامنه اطلاعات وسیع و تحقیقات گسترده نویسنده را نمایان می‌کند. معمولاً دانشجویان نیاز به فرمت بندی یا ترجمه پایان‌نامه پیدا می‌کنند. فرمت بندی پایان‌نامه به معنای سازمان‌دهی و قالب بندی مناسب محتوا و ساختار پایان‌نامه است که فهرست‌نویسی پایان‌نامه بخشی از آن می‌باشد. فهرست‌نویسی پایان‌نامه را می تون به این صورت تعریف کرد که به معنای تهیه و تنظیم فهرست محتویات پایان‌نامه است. این فهرست شامل عناوین و زیر عناوین مختلف فصول و بخش‌های پایان‌نامه به‌صورت سلسله مراتبی است. درواقع فهرست‌نویسی به‌عنوان ابزاری برای سازمان‌دهی، هدایت و تسهیل دسترسی به محتوا در پایان‌نامه‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این امر باعث افزایش کیفیت نهایی پایان‌نامه می‌شود. فهرست‌نویسی پایان‌نامه یکی از اجزای ضروری و حیاتی هر پایان‌نامه علمی است که در طراحی، سازمان‌دهی، ارجاع دهی و ارزیابی آن نقشی کلیدی ایفا می‌کند. فهرست‌نویسی پایان‌نامه اهداف و کاربردهای مختلفی دارد که اهداف اصلی از فهرست‌نویسی در پایان‌نامه‌ها به شرح زیر است:

ایجاد نمای کلی از محتوا

فهرست‌نویسی به خواننده کمک می‌کند تا بتواند به‌سرعت محتوای پایان‌نامه را درک کند. با دیدن فهرست مطالب، خواننده می‌تواند ساختار و جریان منطقی را دریابد.

سهولت در جستجو و دسترسی

فهرست‌ها به خواننده امکان می‌دهد به‌سرعت به هر بخش یا زیر بخش موردنظر دسترسی پیدا کند. این امر به‌ویژه برای پایان‌نامه‌های طولانی و پیچیده بسیار مفید است.

ایجاد انسجام و یکپارچگی

فهرست‌نویسی به‌عنوان یک چارچوب ساختاری عمل می‌کند و به انسجام کلی پایان‌نامه کمک می‌نماید. با تنظیم منظم فهرست‌ها، نظم و انسجام محتوایی تقویت می شود.

رعایت استانداردهای نگارش

فهرست‌نویسی پایان‌نامه طبق استانداردهای علمی و دانشگاهی انجام می‌شود که این امر موجب تطابق پایان‌نامه با قواعد و سنت‌های نگارشی می‌گردد.

انواع فهرست‌نویسی پایان‌نامه

فهرست‌نویسی به خواننده کمک می‌کنند تا به‌راحتی به اطلاعات موردنیاز خود در پایان‌نامه دسترسی پیدا کند. نحوه تنظیم و ارائه هرکدام از فهرست‌ها نیز بر اساس استانداردهای نگارشی رعایت می‌شود. پایان‌نامه‌ها معمولاً از چند نوع فهرست‌نویسی استفاده می‌کنند که عبارت‌اند از:

فهرست محتویات اصلی

فهرست محتویات اصلی پایان‌نامه به مجموعه‌ای از عناوین اصلی فصول و بخش‌های پایان‌نامه اشاره دارد که به‌طور سلسله مراتبی و با شماره‌گذاری مناسب در این فهرست ارائه می‌شوند. این فهرست اغلب به‌عنوان اولین فهرست در پایان‌نامه ظاهر می‌شود و نقش مهمی در ساختاربندی و ارائه منطقی محتوای پایان‌نامه ایفا می‌کند. درواقع فهرست محتویات اصلی پایان‌نامه یک نقشه راه برای خواننده محسوب می‌شود و به او کمک می‌کند تا محتوای پایان‌نامه را به‌سرعت درک و جستجو کند. موارد مهم در فهرست محتویات اصلی پایان‌نامه عبارت‌اند از:

عناوین فصول اصلی

فصول اصلی پایان‌نامه با شماره‌گذاری مناسب در فهرست درج می‌شوند. همچنین عناوین فصول باید به‌صورت کوتاه و گویا بیان شوند.

بخش‌ها و زیر بخش‌ها

این بخش برای هر فصل در فهرست محتویات ارائه می‌شوند که شماره‌گذاری بخش‌ها و زیر بخش‌ها باید با فصول هماهنگی کامل داشته باشند.

شماره صفحات

شماره صفحه مربوط به هر عنوان فصل، بخش و زیر بخش در ستون سمت راست فهرست درج می‌شود. شماره صفحات باید به‌صورت دقیق و بدون اشتباه باشند.

سطح بندی عناوین

عناوین در چندین سطح (فصول، بخش‌ها و زیر بخش‌ها) در فهرست آورده می‌شوند. هر سطح با شماره‌گذاری و تورفتگی مشخص می‌شود.

فهرست جداول

فهرست جداول در فرمت بندی پایان نامه به فرمت دانشگاه عبارت است از فهرستی که در آن عناوین تمامی جداول موجود در پایان‌نامه به همراه شماره صفحه مربوطه درج می‌شود. این فهرست معمولاً پس از فهرست محتویات اصلی قرار می‌گیرد. فهرست جداول به خواننده کمک می‌کند تا به‌سرعت به جداول موردنیاز خود در پایان‌نامه دسترسی پیدا کند. همچنین نشان‌دهنده میزان استفاده نویسنده از جداول در پایان‌نامه است. موارد مهم در ساختار فهرست جداول به شرح زیر است:

عنوان جداول

عناوین جداول باید به صورت کوتاه، دقیق و گویا بیان شوند. عناوین جداول باید با عناوین واقعی جداول در متن پایان‌نامه یکسان باشند.

شماره جداول

شماره جداول به‌صورت مسلسل و متناسب با ترتیب ظاهر شدن جداول در متن آورده می‌شوند. شماره‌گذاری جداول معمولاً به‌صورت "جدول 1"، "جدول 2" و غیره است.

شماره صفحات

شماره صفحه مربوط به هر جدول در ستون سمت راست فهرست درج می‌شود. شماره صفحات باید به‌صورت دقیق و بدون اشتباه باشند.

فهرست اشکال

فهرست اشکال در پایان‌نامه نیز همانند فهرست جداول است، با این تفاوت که در آن عناوین و شماره تمامی اشکال (شامل نمودارها، تصاویر، شکل‌ها و غیره) موجود در پایان‌نامه به همراه شماره صفحه درج می‌شود. فهرست اشکال به خواننده کمک می‌کند تا به‌سرعت به اشکال موردنیاز خود در پایان‌نامه دسترسی پیدا کند. همچنین نشان‌دهنده میزان استفاده نویسنده از تصاویر، نمودارها و غیره در پایان‌نامه است. ساختار فهرست اشکال به شرح زیر است:

عنوان اشکال


عناوین اشکال باید کوتاه، دقیق و گویا باشند. عناوین اشکال باید با عناوین واقعی اشکال در متن پایان‌نامه یکسان باشند.

شماره اشکال


شماره اشکال به‌صورت مسلسل و متناسب با ترتیب ظاهر شدن اشکال در متن آورده می‌شوند. شماره‌گذاری اشکال معمولاً به‌صورت "شکل 1"، "شکل 2" و غیره است.

شماره صفحات


شماره صفحه مربوط به هر شکل در ستون سمت راست فهرست درج می‌شود. شماره صفحات باید به‌صورت دقیق و بدون اشتباه باشند.

فهرست نمادها و اختصارات

این فهرست شامل تمام نمادها، اختصارات و واژگان تخصصی به همراه توضیحات آن‌ها است. در صورت وجود این موارد در پایان‌نامه، این فهرست پس از سایر فهرست‌ها قرار می‌گیرد. درواقع درج فهرست نمادها و اختصارات در پایان‌نامه یک الزام مهم است. این فهرست به چند دلیل ضروری محسوب می‌شود که یکی از دلایل آن توضیح معنا و کاربرد نمادها و اختصارات هست. درواقع در طول پایان‌نامه ممکن است از نمادها و اختصارات تخصصی استفاده شود. فهرست نمادها و اختصارات امکان درک معنای آن‌ها را برای خواننده فراهم می‌کند. دلیل دیگر آن استفاده یکنواخت از نمادها و اختصارات هست. در برخی موارد ممکن است از یک نماد یا اختصار برای مفاهیم مختلف استفاده شود. فهرست نمادها و اختصارات به یکنواختی در استفاده از آن‌ها کمک می‌کند. فهرست نمادها و اختصارات باعث رعایت استاندارد نگارشی نیز می‌شود. بنابراین وجود فهرست نمادها و اختصارات یکی از الزامات اصلی استانداردهای نگارشی پایان‌نامه است و درج این فهرست به رعایت قواعد نگارشی کمک می‌کند. این فهرست معمولاً پس از فهرست مطالب و قبل از فصول اصلی پایان‌نامه قرار می‌گیرد.

جستجوی فهرست

روش‌های فهرست‌نویسی پایان‌نامه

در مورد فهرست‌نویسی در پایان‌نامه، دو روش کلی وجود دارد:

تایپ کرن پایان نامه

فهرست‌نویسی دستی

در این روش، فهرست محتویات و سایر فهرست‌ها به‌صورت دستی و معمولاً در مرحله نهایی بعد از ویراستاری تخصصی پایان‌نامه تنظیم می‌شوند. نویسنده پایان‌نامه پس از نوشتن متن اصلی، به فرمت بندی متن پرداخته و عناوین فصول و بخش‌ها را استخراج کرده و در فهرست محتویات درج می‌کند. همچنین جداول، اشکال و سایر موارد را نیز به‌صورت دستی در فهرست‌های مربوطه وارد می‌کند. این روش نیاز به‌دقت و وقت بیشتری دارد. این امر معمولاً در مواردی که امکان استفاده از ابزارهای خودکار فهرست‌نویسی وجود ندارد یا زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد، انجام می‌شود.

فهرست‌نویسی خودکار

در این روش، فهرست‌ها به‌صورت خودکار و با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزارهای پردازش متن تولید می‌شوند. نویسنده پایان‌نامه در حین نوشتن متن اصلی، عناوین بخش‌ها را با استفاده از سرویس‌های مناسب مشخص می‌کند. نرم‌افزار پردازش متن مانند Microsoft Word یا LaTeX، به‌صورت خودکار فهرست محتویات، جداول و اشکال را تولید می‌کند. این روش سریع‌تر و دقیق‌تر است و تغییرات در متن را به‌صورت خودکار در فهرست‌ها منعکس می‌کند. در حال حاضر، روش فهرست‌نویسی خودکار به دلیل سرعت، دقت و انعطاف‌پذیری بیشتر و رایج‌تر است.

جستجوی سریع

چگونه فهرست‌نویسی پایان‌نامه را به‌صورت خودکار انجام دهیم؟

با استفاده از قابلیت‌های خودکار در Word، می‌توانید فرایند فهرست‌نویسی پایان‌نامه را بسیار ساده و کارآمد انجام دهید. نکته مهم اینکه همواره این فهرست‌ها را به‌دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید همه‌چیز به‌درستی ایجادشده است. برای انجام فهرست‌نویسی خودکار در Microsoft Word برای پایان‌نامه، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

فهرست مطالب خوکار

ایجاد فهرست مطالب خودکار

می‌توانید تنظیمات فهرست مطالب را سفارشی کنید، مانند انتخاب سطح عنوان‌های موردنظر و چینش آن‌ها.برای ایجاد فهرست مطالب خودکار در پایان‌نامه یا رساله، می‌توان از امکانات موجود در نرم‌افزارهای پردازش متن مانند Microsoft Word استفاده کرد. این امکان به‌طور خودکار فهرست مطالب را بر اساس عناوین و زیر عناوین موجود در متن ایجاد می‌کند. مراحل فرمت بندی و ایجاد فهرست مطالب خودکار در Microsoft Word:

  1. در طول تایپ متن پایان‌نامه، از سطوح مختلف استریل‌های عنوان (Heading) استفاده کنید (Heading 1، Heading 2، Heading 3 و...).

  2. پس از تایپ کامل متن، به قسمت "References" در نوارابزار بروید و گزینه "Table of Contents" را انتخاب کنید.

  3. یک فهرست مطالب پیش‌فرض ایجاد می‌شود که می‌توانید آن را ویرایش و تنظیم کنید.

  4. در صورت نیاز به تغییر فرمت یا سبک فهرست مطالب، گزینه‌های مختلفی در منوی "Table of Contents" موجود است.

به‌روزرسانی خودکار فهرست مطالب

به‌روزرسانی خودکار فهرست مطالب در پایان‌نامه یا رساله بسیار مهم است تا در صورت تغییر در عناوین و ساختار متن، فهرست مطالب به‌درستی منعکس شود. در نرم‌افزارهای پردازش متن مانند Microsoft Word، می‌توان این قابلیت را به‌راحتی فراهم کرد. مراحل فرمت بندی و به‌روزرسانی خودکار فهرست مطالب در Microsoft Word:

1. پس از ایجاد اولیه فهرست مطالب، هر بار که در ساختار عناوین متن تغییراتی ایجاد می‌شود (افزودن، حذف یا تغییر عناوین)، فهرست مطالب باید به‌روزرسانی شود.

2. برای این کار، روی فهرست مطالب کلیک راست کرده و گزینه "Update Field" را انتخاب کنید.

3. در پنجره بازشده، گزینه "Update پی‌جویی کردن numbers only" را انتخاب کنید تا فقط شماره صفحات به‌روز شوند.

4. یا گزینه "Update entire table" را انتخاب کنید تا عناوین و شماره صفحات هر دو به‌روزرسانی شوند.

5. با انتخاب هرکدام از گزینه‌ها، فهرست مطالب به‌طور خودکار به‌روز خواهد شد.

بروز رسانی ورد

سخن آخر

دانشجویانی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مختلف تحصیل می‌کنند، پس از اتمام دوره تحصیلات خود، ملزم به ارائه پایان‌نامه هستند. هر دانشگاه و مؤسسه تحصیلی فرمت و قالب خاص و منحصربه‌فردی برای نوشتن پایان‌نامه و پروپوزال دارد که دانشجو ملزم به ارائه پایان‌نامه خود در همان قالب است. بنابراین لازم است دانشجویان از سایت دانشگاه و یا از طریق استاد راهنمای خود آن را دریافت کنند تا پایان‌نامه خود را مطابق آن ارائه دهند. با توجه به اینکه یک فرمت بندی ایده آل و باکیفیت مهارت خاصی می‌طلبد، شبکه مترجمین اشراق ارائه‌دهنده سرویس فرمت بندی تخصصی متون با بالاترین کیفیت به کاربران خود است که از جمله این خدمات، فهرست‌نویسی پایان‌نامه است.

تنظیم ساختار تخصصی پایان‌نامه و فهرست نویسی پایان‌نامه در 7 زبان زنده دنیا


شبکه مترجمین اشراق با بهره‌گیری از دانش متخصصان فرمت‌‌ بندی از 7 زبان زنده دنیا پشتیبانی می‌کند و از قابلیت فرمت‌‌ بندی متون تخصصی در همه این زبان‌ها برخوردار است.

فرمت‌‌ بندی فارسی


دانشجویان رشته‌های تخصصی و اساتید که به زبان فارسی در مقاطع مختلف در حال تحصیل یا آموزش هستند، می‌توانند به کمک تیم حرفه‌ای اشراق در کم‌ترین زمان ممکن، پایان‌نامه‌های خود را در زبان فارسی‌ فرمت‌‌ بندی نمایند. شما فرهیختگان که به دنبال فرمت بندی باکیفیت در زبان فارسی هستید، می‌توانید پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌های خود را به تیم حرفه‌ای شبکه مترجمین اشراق‌ فرمت‌‌ بندی بسپارید تا کیفیتی بی‌نظیر را در کوتاه‌ترین زمان تجربه کنید.

فرمت‌‌ بندی انگلیسی


فرمت‌ بندی در زبان انگلیسی به دلیل ظرافت‌‌های زیاد، کار دشواری است و باید فردی که تبحر بالایی در انتقال مفاهیم این زبان دارد‌، فرمت‌ بندی را انجام دهد. بنابراین اگر می‌خواهید سفارش‌ شما مشکلی در پذیرش توسط دانشگاه موردنظر نداشته باشد، کار خود را به تیم حرفه‌ای شبکه مترجمین اشراق بسپارید؛ چراکه کارشناسان مسلط به زبان انگلیسی در این مجموعه با دقت زیادی نسبت به‌ فرمت‌ بندی پایان‌نامه و پروپوزال شما اقدام می‌کنند.

فرمت‌‌ بندی فرانسوی


دانشجویان رشته‌های تخصصی در حال تحصیل و اساتید دانشگاه‌ها، می‌توانند با کمک تیم حرفه‌ای اشراق، پروپوزال و پایان‌نامه‌های خود را به زبان فرانسوی‌ فرمت‌ بندی نمایند و آن‌ها را در دانشگاه‌های معتبر سرتاسر دنیا ارائه کنند. شما فرهیختگان عزیز که به دنبال کسب امتیاز فرمت‌بندی پرپوزال و پایان‌نامه به زبان فرانسوی هستید یا قصد مهاجرت دارید، می‌توانید در کم‌ترین زمان ممکن پایان‌نامه‌ها و پروپوزال‌های خود را به زبان فرانسوی‌ فرمت‌ بندی نمایید.

فرمت‌‌ بندی عربی


فرمت‌ بندی تخصصی عربی از موارد حساس است که باید کاملاً دقیق انجام گیرد. به دلیل حساسیتی که این متون دارند و سختی آن‌، که ناشی از زیاد بودن اصطلاحات پیچیده در این زبان است، در مواردی برای‌ فرمت‌ بندی این متون نیاز به افراد متخصص و مسلط به این زبان داریم. در شبکه مترجمین اشراق نیروهای متبحر و مسلط به زبان عربی حضور دارند تا سفارش‌ فرمت‌بندی پایان‌نامه شما را با بالاترین کیفیت و رعایت اصول و استانداردهای موجود انجام دهند.

فرمت‌‌ بندی روسی


دانشجویان و محققانی که به زبان روسی در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند و یا قصد ادامه تحصیل و مهاجرت به کشورهای روس‌زبان را دارند، می‌توانند با کمک تیم حرفه‌ای اشراق در کم‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت‌ ممکن، فرمت‌‌ بندی پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌های خود را به زبان روسی‌ انجام دهند. با توجه به این‌که این زبان نکات مهمی دارد، ضروری است فرمت‌ بندی متون به این زبان توسط نیرویی انجام شود که تبحر بالایی در این زبان و در انتقال مفاهیم در این زبان داشته باشد.

فرمت‌‌ بندی اسپانیایی


این زبان به‌عنوان سومین زبان محبوب دنیا شناخته‌ می‌شود. زبان اسپانیایی بعد از زبان‌های چینی، هندی و انگلیسی چهارمین زبان رایج در سطح بین‌الملل به شمار می‌آید. دانشجویان و اساتید که در مقاطع مختلف در حال تحصیل و آموزش هستند و قصد اپلای و مهاجرت به کشورهای اسپانیایی‌زبان را دارند، می‌توانند با کمک تیم حرفه‌ای اشراق در کم‌ترین زمان، با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت پروپوزال‌های علمی و تخصصی و پایان‌نامه‌هایشان را در زبان اسپانیایی‌ فرمت‌‌‌ بندی نمایند.

فرمت‌ بندی آلمانی


زبان آلمانی دومین زبان غالب (به‌صورت مشترک و در رقابت با زبان فرانسه) در قاره اروپاست. طبق آمار مؤسسه بین‌المللی SIL، حدود 1% از کل جمعیت کره زمین به زبان آلمانی صحبت می‌­کنند. دانشجویان رشته‌های تخصصی و اساتید که در مقاطع مختلف در حال تحصیل و آموزش هستند و یا قصد ادامه تحصیل و مهاجرت به کشورهای آلمانی‌زبان را دارند، می‌توانند با کمک تیم حرفه‌ای اشراق در کم‌ترین زمان پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌های خود را به زبان آلمانی‌ با بالاترین کیفیت ممکن فرمت‌‌ بندی نمایند.

به یاد داشته باشید که فرمت بندی صحیح پایان‌نامه‌های علمی و فهرست‌نویسی صحیح آن بیش از یک الزام فنی است؛ بلکه نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن و ارزش علمی محتوای آن نیز هست. رعایت استانداردها و راهنمایی‌های مربوط به فرمت بندی، اطمینان از ارتقای کیفیت پایان‌نامه شمارا به همراه دارد.

شبکه مترجمین اشراق علاوه به خدمات ترجمه و ویرایش، خدمات فرمت بندی و فهرست‌نویسی پایان‌نامه را نیز در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت ارائه می‌دهد. با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید سفارش خود را به ثبت برسانید:

شبکه مترجمین اشراق

ویژگی‌های منحصربه‌فرد اشراق

پشتیبانی

1

ارائه گزارش لحظه‌ای

2

بررسی و کنترل کیفی

3

ضمانت

4

پشتیبانی شبکه مترجمین اشراق

تماس با شبکه مترجمین اشراق

تیم پشتیبانی شبکه مترجمین اشراق، آماده پاسخگویی به سوالات شما در همه ساعات شبانه‌روز

دفتر تبریز

آدرس: خیابان امام. چهارراه منصور. ساختمان سامان. طبقه ششم. واحد جنوبی.

تلفن: 33343915 - 33343916 - 33345229 - 33342677 (پیش‌شماره 041)

موبایل: 09149724799

ایمیل: trans.eshragh@gmail.com

ترجمه رسمی - تبریز

خیابان امام. چهارراه منصور. ساختمان سامان. طبقه دوم. واحد شمالی.

09918953354 - official.eshragh@gmail.com

درحال بارگذاری گوگل‌مپ...
دفتر تهران

آدرس: میدان انقلاب خیابان انقلاب به سمت ولیعصر بین خیابان دانشگاه فخررازی جنب بانک ملت ساختمان پارسا طبقه 6 واحد604.

تلفن: 66971897 (پیش‌شماره 021)

موبایل: 09966327226

ایمیل: tehran.eshragh@gmail.com

ترجمه رسمی - تهران

میدان انقلاب خیابان انقلاب به سمت ولیعصر بین خیابان دانشگاه فخررازی جنب بانک ملت ساختمان پارسا طبقه 6 واحد604.

02166971897 - 09966327226 - tehran.eshragh@gmail.com

درحال بارگذاری گوگل‌مپ...
انتقادات و پیشنهادات: director.eshragh@gmail.com
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

1. نحوه ثبت سفارش فهرست نویسی پایان نامه چگونه است؟
2. چطور از کیفیت مطمئن باشم؟
3. برای ایجاد فهرست مطالب خودکار در پایان نامه از چه نرم افزارهایی استفاده کنم؟
4. منظور از فهرست نمادها و اختصارات در پایان نامه چیست؟
5. چرا فهرست نویسی خودکار بهتر از فهرست نویسی دستی می باشد؟
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری