پلاگریسم

در این بخش مطالب و مقالات مهم و در خصوص سرقت ادبی و پلاگریسم متون و راه های جلوگیری از آن جمع آوری شده است که می توانید ضمن مطالعه آنها، از نظرات و گفتگوهای کاربران استفاده کنید. حتما در بخش نظرات هر مطلب دیدگاه و امتیار مورد نظر خود را بنویسید.