شرایط تاسیس دارالترجمه و اعطای پروانه مترجمی رسمی

انتشار 12 تیر 1401
مطالعه 6 دقیقه

برای تاسیس دارالترجمه و اخذ پروانه باید در یکی از رشته‌های زبان خارجه تحصیل و در آن رشته مدرک دانشگاهی داشته باشید. افرادی که مدرک لیسانس خود را در رشته زبان‌های خارجی اخذ کرده‌اند باید در امتحان کتبی و شفاهی قوه قضائیه شرکت و حد نصاب نمره را بگیرند. اما افراد دارای مدرک دکترای زبان و فوق لیسانس نیازی به آزمون کتبی ندارند و آزمون شفاهی کافیست.

شرایط تاسیس دارالترجمه و اعطای پروانه مترجمی رسمی

تعریف ترجمه رسمی

هر مدرکی که قصد داریم آن را به کشورهای دیگری ارائه بدهیم بایستی آنها را در دارالترجمه‌های رسمی به زبان کشور مقصد ترجمه کنیم. این امر به این علت است که سفارت‌ها فقط آن ترجمه‌هایی را می‌پذیرند که ترجمه‌شده در دارالترجمه های رسمی باشند. در ترجمه رسمی دارالترجمه از اصالت مدارک اطمینان حاصل کرده و درصورت اصل بودن مدرک اقدام به ترجمه رسمی آن می‌کند. این ترجمه در سربرگ مخصوص مترجم رسمی بوده و با مهر و امضای او معتبر می‌شود.

ترجمه

دارالترجمه

تعریف دارالترجمه رسمی

مشابه دفاتر اسناد رسمی، دارالترجمه مکانیست که در آن خدمات ترجمه رسمی انجام می‌شود. هر دفتر ترجمه رسمی، توسط یک مترجم مسئول تاسیس می‌شود. به طور کلی می‌‌توانیم بگوییم دارالترجمه به موسسه‌‌ای گفته می‌شود که مترجمان رسمی متعددی را در اختیار دارد و آنها در زمینه‌‌های تخصصی و زبان‌‌های مختلف فعالیت می‌کنند. این موسسه یک رابط بین مشتری و مترجمان رسمی است.

مترجم رسمی چه کسی است و وظایف او چیست؟

مترجم رسمی به کسی گفته می‌شود که از نظر قانونی صلاحیت ترجمه اسناد حقوقی و مدارک را داشته باشد؛ سپس با مهر و امضای این مدارک و اسناد به آن ها اعتبار قانونی ببخشد. فعالیت این مترجمان زیر نظر قوه قضاییه همان کشور می‌باشد. مترجم رسمی فعالیت خود را طبق قوانین و الزاماتی که قانون برای او در نظر گرفته می‌تواند در کشور ادامه دهد. از سوی دیگر مترجم رسمی می‌تواند پس از گذراندن دوران کارورزی، با اخذ پروانه تاسیس دارالترجمه رسمی از امور مترجمین دفتر ترجمه خود را تاسیس کند. لازم به ذکر است که نرخ ترجمه رسمی مدارک توسط این مترجمان از سوی اداره مترجمان رسمی مشخص و هر ساله اعلام می‌گردد.

وظایف دارالترجمه چیست؟

دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی موسسه‌ای است که ترجمه رسمی متون از زبان مبدا به زبان مقصد از وظایف اصلی اوست. مانند ترجمه رسمی انگلیسی، عربی، روسی، ترکی آذربایجانی و ترکی استانبولی که در دارالترجمه آنلاین اشراق برای متقاضیان صورت می‌گیرد.

طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 در ارتباط با ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم، موضوعات مرتبط به فعالیت ترجمه رسمی اعم از ترجمه رسمی اسناد و مدارک، ترجمه رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، نیازمند اخذ مجوز از قوه قضاییه می‌باشد.

دفتر ترجمه رسمی

شرایط تاسیس دارالترجمه و اعطای پروانه ی مترجمی رسمی به متقاضیان

1- سن حداقل 25 سال
2- قبولی در آزمون و اختیار علمی و کتبی
3- عدم اشتغار به فساد اخلاقی عقیدتی
4- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- مورد وثوق و اعتماد باشد
7- داشتن مدرک لیسانس زبان (با داشتن مدرک لیسانس شرکت در امتحان کتبی استخدامی مترجمی الزامیست و با داشتن مدرک فوق لیسانس و همچنی مدرک دکتری تنها آزمون شفاهی کفایت می کند)

طبق ماده ی 4 الحاقی 29/4/1376 اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن وابسته به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی است.

ملزومات تاسیس دارالترجمه

1- کپی از کلیه صفحات شناسنامه
2- عکس سه در چهار
3- کپی از آخرین مدرک تحصیلی(داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی دارای اولویت هستند)
4- گواهی عدم سوء پیشینه( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی به اشتغال کافی است)
5- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- قبولی در آزمون قوه قضائیه

نکات مهم شرایط تاسیس دارالترجمه

 • در شرایط تاسیس دارالترجمه، با توجه به تاریخ وصول، درخواست مترجم رسمی در دفتری ثبت می‌شود و پرونده‌ای جداگانه برای هر داوطلب تشکیل می‌یابد. در شرایط تاسیس دارالترجمه اینگونه بیان شده است که اداره امور مترجمان رسمی پیش از صدور پروانه مترجمی رسمی از سوی دادگستری محلی و یا به طریق مقتضی دیگر، دوباره از صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده و نتیجه را در پرونده وی منعکس می‌نماید.(ماده 3 اصلاحی 8/9/1384)

 • بر پایه شرایط لازم جهت تاسیس دارالترجمه، اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی که شامل رئیس یا معاون اداره مترجمان رسمی و یک نفر که به زبان خارجی مورد نظر کاملا مسلط باشد و یک نفر از قضات که بوسیله معاونت حقوقی و توسعه قضایی ریاست قوه قضاییه برگزیده می شود، افراد دارای صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان فرا می‌خواند. این خبر به صورت کتبی و حداقل یک ماه پیش از تاریخ امتحان اعلام می‌شود.(ماده 4 اصلاحی 8/9/1384)

 • امتحان در تهران در تاریخی که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌شود. تحت نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی دو مرحله عمومی و تخصصی زبان انجام می‌شود.(ماده 5 اصلاحی 8/9/1384)

 • سپس امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و سوالات چهار گزینه‌ای در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در دیگر زبان‌ها گرفته می‌شود. سوالات امتحانی تشریحی و از زبان مبدا و مقصد است.(ماده 6 اصلاحی 8/9/1384)

 • امتحانات تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و برعکس می‌باشد و سوالات طرح شده و اصلاح اوراق آزمون طبق نظر کمیسیون مربوطه صورت خواهد گرفت. نمره هر دو مرحله از 100 داده می‌شود که نمره به حروف و عدد در پایین هر ورقه نوشته شده و توسط هیات ممتحنه امضا می‌شود. (ماده 7 اصلاحی 8/9/1384)

 • حداقل نمره قبولی برای احراز شرایط تاسیس دارالترجمه برای هر یک از دو امتحان 50 می‌باشد. در صورتی که در رشته مورد نظر هیچ یک از داوطلبان نمره خواسته شده را اخذ نکرده و در صورت نیاز اساسی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی قادر است با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نمره پایین‌تری را مورد تایید قرار دهد.

 • طبق تبصره ماده 9 (الحاقی 8/9/1384) شرایط تاسیس دارالترجمه برای اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاه‌های معتبر که دارای مدرک دکتری رشته زبان هستند و در آن رشته تدریس می‌کنند نیازی ندارند در امتحان و کارآموزی شرکت کنند. همینطور داوطلبانی که در رشته زبانی موردنظرشان مدرک فوق لیسانس یا دکتری دارند به شرکت در آزمون عمومی نیازی ندارند.

 • برای احراز شرایط تاسیس دارالترجمه افراد‌ی که انتخاب شده‌اند بایستی حداقل 3 ماه با یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل 10 سال در زمینه ترجمه رسمی تجربه داشته باشد با معرفی داوطلب و تایید مترجم رسمی ذکر شده و اداره امور مترجمان رسمی مشغول کارآموزی باشد. کارآموز باید در مدت پروسه کارآموزی تحت نظر مترجم سرپرست خود، گواهی پایان دوره کارآموزی و پیشرفت تجربی خود را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی یک بار دیگر تکرار می‌شود.

 • بنا به شرایط تاسیس دارالترجمه، سازمان ثبت شرکت‌ها زمانی تقاضای ثبت موسسات مترجمی را قبول می‌کنند که به غیر از داشتن شرایط قانونی، پروانه مترجمی رسمی معتبر را نیز داشته باشند.

 • مترجم رسمی با احراز شرایط تاسیس دارالترجمه قادر است تنها یک دفتر ترجمه رسمی را تاسیس کند. در غیر این صورت اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه وی را مجرم شناخته و جلو روند کاریش را می‌گیرند.

 • در شرایط تاسیس دارالترجمه امده است تاسیس دارالترجمه در صورتی که فرد فاقد پروانه مترجمی باشد و یا در دارالترجمه به فعالیت غیرقانونی ادامه دهند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

 • مرجعی که به تخلفات مترجم‌های رسمی رسیدگی می‌کند هیاتی متشکل از یک قاضی و دو مترجم رسمی با انتخاب رئیس قوه قضاییه می باشد که دادن رای نهایی با قاضی هیات است.

  تاسیس دارالترجمه

لوگو اشراق

خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک در دارالترجمه اشراق

دارالترجمه اشراق با چندین سال سابقه و داشتن کادر حرفه‌ای و مجرب خود در امور ترجمه تخصصی و رسمی موضوعات مختلف، خدمتگزار شما عزیزان خواهد بود. حوزه فعالیت این دارالترجمه بسیار گسترده بوده و به رشته یا موضوع خاصی محدود نمی‌شود همچنین ترجمه رسمی اسناد و دارک به زبان‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی، روسی، عربی، ترکی استانبولی و آذربایجانی انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است کارشناسان دارالترجمه اشراق هنگام ثبت سفارش پیش از دریافت اصل مدارک تمامی راهنمایی‌های لازم را برای شما انجام خواهند داد. همچنین مراحل انجام ترجمه رسمی اسناد و مدارک و تاییدات آن با پیامک و ایمیل برای کاربران اطلاع‌رسانی می‌شود. شما عزیزان می‌توانید بدون مراجعه حضوری مدارک خود را به‌صورت رایگان برای ما ارسال نمایید.

جهت ثبت سفارش ترجمه رسمی اسناد و مدارک از طریق لینک‌ زیر اقدام نمایید و یا از طریق تماس و یا ایمیل و همچنین از طریق شبکه‌های مجازی (واتساپ، اینستاگرام، تلگرام) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

1. ترجمه رسمی چیست؟
2. دارالترجمه رسمی چیست؟
3. ترجمه اسناد و مدارک به چه زبان‌هایی صورت می‌پذیرد؟
4. وظایف دارالترجمه چیست؟
5. شرایط تاسیس دارالترجمه چیست؟
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری